Informationshåndtering

  • Hotlinens medarbejdere har tavshedspligt
  • Hotlinens medarbejdere har pligt til at notere de oplysninger ned, som de modtager.
  • Ønsker du at være anonym, skal du være opmærksom på ikke at give oplysninger om dig selv eller om borgeren, du ringer omkring (i tilfælde af du blot ønsker generel rådgivning)
  • Er der tale om en begrundet bekymring for radikalisering, vil hotlinens medarbejdere sende bekymringen videre til dit lokale infohus, som består af et samarbejde mellem din politikreds og kommunerne. De lokale myndigheder vil herefter kontakte dig, og gå videre med at kvalificere bekymringen.

Hvad er radikalisering?

Ekstremisme forekommer, når personer eller grupper udøver eller søger at legitimere for eksempel trusler, pres, chikane, hærværk, vold eller terror med henvisning til samfundsforhold, man er utilfreds med.

Radikalisering betegner en proces, som fører til, at en person accepterer ekstremismens ideer og metoder.

I Danmark er der tre hovedretninger inden for ekstremistiske miljøer:

  1. De højre-ekstremistiske miljøere
  2. De venstre-ekstremistiske miljøer
  3. De ekstremt islamistiske miljøer.

Kilde: Regeringens metodemanual for mentorer og forældrecoaches

 

Fakta om hotline

Den nationale hotline er etableret som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.